Przejdź do treści

Menu główne:

O nas

Wieczerza Pańska

Wieczerza Pańska obchodzona jest na pamiątkę śmierci Chrystusa zgodnie z nauczaniem apostoła Pawła zawartym w I Liście do Koryntian 11:24 : "to czyńcie na pamiątkę moją".

Podczas niedzielnego nabożeństwa spożywamy chleb i pijemy wino i w ten sposób wspominamy śmierć Chrystusa zgodnie ze słowami Pisma Świętego: "ilekroć chleb ten jecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć Pańską zwiastujecie, aż przyjdzie" (I Kor 11:26).

Prawo uczestnictwa w Pamiątce mają ci, którzy pojednali się z Bogiem i na znak tego przyjęli chrzest wiary.

Ważnym aspektem takiego nabożeństwa jest rozsądzanie własnego życia, które polega na wyznawaniu grzechów Bogu oraz modlitwie o ich przebaczenie: "Niechże więc człowiek samego siebie doświadcza i tak niechaj je z chleba tego i z kielicha tego pije" (I Kor 11:28).


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego