Przejdź do treści

Menu główne:

O nas

Wyznanie wiary

Wierzymy, że Pismo Święte - Biblia - jest Słowem Bożym, nieomylnym i natchnionym przez Ducha Świętego i stanowi jedyną normę wiary oraz podstawową normę życia.
Wierzymy w Jednego Boga w osobach Ojca, Syna i Ducha Świętego.

Wierzymy, że Jezus Chrystus to jednorodzony Syn Boży, który:

  • jest odwieczny

  • został poczęty przez Ducha Świętego i narodził się z dziewicy Marii

  • żył świętym i bezgrzesznym życiem

  • poniósł śmierć na krzyżu za grzech świata

  • zmartwychwstał w ciele i wstąpił do nieba

  • powtórnie przyjdzie w chwale

Jezus Chrystus poprzez swoją śmierć na krzyżu otworzył ludziom drogę zbawienia. Każdy, kto uwierzy i przyjmie dzieło Chrystusa, opamięta się wyznając swoje grzechy Bogu oraz uzna Chrystusa swoim Panem, rodzi się na nowo według słów Jezusa: "Musicie się na nowo narodzić" (Jan 3:3).

Wierzymy, że wewnętrzna przemiana człowieka dokonująca się w wyniku nowonarodzenia potwierdzana jest życiem w posłuszeństwie Słowu Bożemu.

Jezus Chrystus ustanowił na ziemi Kościół, którego On jest Głową. Tworzą go, bez względu na przynależność denominacyjną, pojednani z Bogiem ludzie.

Jezus Chrystus ustanowił na ziemi Kościół, którego On jest Głową. Tworzą go, bez względu na przynależność denominacyjną, pojednani z Bogiem ludzie. Wierzymy w możliwość uzdrowienia wszelkiej choroby w imieniu Jezusa.

Wieczerza Pańska - Komunia przyjmowana jest na pamiątkę śmierci Pana Jezusa pod postacią chleba i wina.

Wierzymy w powszechne zmartwychwstanie, Sąd Ostateczny, życie wieczne oraz wieczne potępienie.


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego