Przejdź do treści

Menu główne:

O nas

Nabożeństwo


Jezus powiedział: "gdzie jest dwóch albo trzech zgromadzonych w imię moje, tam jestem pośród nich" (Mat 18:20).

Nabożeństwo to zgromadzenie wiernych w imieniu Pana Jezusa. Jesteśmy przekonani, że Chrystus jest obecny pośród nas w Duchu Świętym. Podczas takich zgromadzeń w radosnej atmosferze oddajemy Bogu chwałę poprzez pieśni i modlitwy, słuchamy głoszonego Słowa Bożego oraz usługujemy sobie wzajemnie modlitwami. Uznajemy również działanie Ducha Świętego zgodnie z I Listem św. Pawła do Koryntian 12:1-12. Dzieci mają swoje nauczanie w szkole niedzielnej.

Główne nabożeństwa odbywają się w niedzielę. W ciągu tygodnia, w zależności od możliwości zboru, organizowane są następujące spotkania:

  • modlitewne

  • młodzieżowe

  • dla kobiet

  • spotkania dla muzyków

  • inneWróć do spisu treści | Wróć do menu głównego