Przejdź do treści

Menu główne:

O nas

Chrzest


Chrzest wiary dokonuje się poprzez zanurzenie w wodzie zgodnie ze znaczeniem greckiego słowa baptidzo, używanego w Piśmie Świętym na określenie chrztu.

Chrzest może przyjąć osoba, która wcześniej uwierzyła w Jezusa Chrystusa i przeżyła nowonarodzenie zgodnie ze słowami Jezusa, który powiedział: "zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego" (Jan 3:3).

Chrztu udziela najczęściej pastor. Osoba chrzczona wyznaje publicznie swoją wiarę w Jezusa Chrystusa, następnie pastor wypowiada słowa: "Na podstawie twego wyznania wiary, chrzczę cię w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego" oraz zanurza ją w wodzie (Mat 28:19).


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego